Medal Prezydanta Miasta Lublin

img20170109102151img20170109102049"W uznaniu za zasługi na rzecz lubelskiej kultury oraz wkład i zaangażowanie w upowszechnianiu twórczości literackiej z podziękowaniem za kształtowanie wrażliwości artystycznej Lublinian" 
dla Hanny Lewandowskiej 

oraz

"W uznaniu zasług na rzecz rozwoju lubelskiej kultury z podziękowaniem za wieloletnią działalność artystyczną i dydaktyczno-naukową oraz upowszechnianie sztuki muzycznej" 
dla Piotra Selima