Medal 700-lecia Miasta Lublin

img20170109102151img20170109102049

W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań wspierających przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina
medal 700-lecia dla
Pani Hanny Lewandowskiej i Piotra Selima